"Xuletes" diverses del meu tarller

Semiconductors més usuals.

Connexions micro Icom

micro icom

Connexions micro Stalker (el mateix de tots els meus transceptors autoconstruits)

micro stalker

Patillatge Arduino Nano

Arduino Nano

Pàgina anterior | Pàgina inicial