En qualsevol comunicació bilateral és imprescindible poder escoltar al corresponsal. No es pot comunicar allè que hom no escolta.

Per tant el primer pàs és disposar d'una antena, receptor i filtres d'una qualitat tan bona com ens sigui possible. Convé remarcar que el QRP es refereix a la potència de sortida del transmissor no a la qualitat de recepció.
El segon, per descomptat, és tenir l'oïda entrenada i paciència per a extreure els senyals més febles entre mig del soroll de fons.

Les bases de l'operació en QRP són essencialment les mateixes que les de qualsevol operació en bandes decamètriques: paciència i sentit comú.
Però l'operació en QRP per la seva pròpia naturalesa té un grau de dificultat afegida en conseguir que ens escoltin a nosaltres.
Si en QRO aquest problema pot solucionar-se augmentat la sortida del transmissor fins que ens sentitn, en QRP haurem ha de jugar amb l'habilitat de l'operador/a sense sobrepassar mai els límits de potència (fins a 5W en CW o 10W pep en SSB.) Piano

És fonamental el coneixement de la propagació i de les bandes per a poder triar la freqüència, mode i hora escaient per una operació amb èxit.

Potser és superflu recordar-ho aquí, però un qso complert consisteix en l'intercanvi bilateral d'indicatius i reports de senyal. Res mes. Per tenir un qso vàlid no cal ni la localitat ni el nom de l'operador...
Per altra banda no és vàlid cap comunicat on una altra estació "ens fagi de pont", el corresponsal ha d'ésser capaç de rebre'ns pels seus propis mitjans.

Normalment resulta millor escoltar i contestar a les estacions DX que no posar-se a cridar CQ en una freqüència lliure.

Això és així per raons obvies: quan contestem a una estació DX ho fem en una freqüència on espera sentir a algú i per tant està amatent.
Per contra, quan cridem CQ el possible corresponsal ens ha de sentir mentres recorre la banda, no té cap raó especial per a escoltar precissament en la nostra freqüència, es per tant més fàcil que ens perdi.

En cas de que, malgrat les consideracions anteriors, hom decideixi cridar CQ, és imprescindible que fem saber als corresponsals que som una estació QRP. Podem utilitzar una formula com "...EA3XXX que crida en QRP...", "...EA3XXX estació QRP..." pero mai emprat com a sufix (EA3XXX/QRP) a diferència del mòbil o portable (EA3XXX /M /P) ja que no està oficialment reconegut.

Per a una estació QRP resulta particularment dificultós "trencar" els pile-ups que formen desenes (centenars?) d'estacions QRO intentant contactar una estació en una illa remota.

Es fonamental conèxier les practiques operatives estàndard en DX:

 • Cridar només les dues últimes lletres de l'indicatiu.

 • Saber el moment propici per a fer la crida, tot esperant que l'estació DX ja estigui rebent i aprofitant els "forats" entre els QRO.

 • Indicar QRP o les paraules "baixa potència" per entrar en el pile-up.

  Aqui entren també aquelles coses que poden fer que el nostre senyal sigui facilment reconeixible entre mig dels altres:

 • Els processadors de veu,que podriem dividir-los en equalitzadors i compressors:
  Els primers modifiquen la resposta en freqüència de la veu i permeten fer-la més greu o aguda (o reforçar-ne només algunes parts) segons ens convingui.
  Per contra, els compressors (ja siguin d'audio o de RF) tenen per objecte reforçar el nivell de la veu en els passatges fluixos i atenuar-lo en els molt forts per a obtenir un nivell bastant constat, elevat peró que no arribi mai a saturar. Això permet que mantenint la potènica de pic constant (pep) poguem augmentar la potència mitjana, obtenint més rendiment.

 • Desplaçar lleugerament (100-200 Hz) el nostre transmissor per obtenir una veu més aguda en el receptor del corresponsal; això vol dir cap el costat on nosaltres el sentim a ell més greu. Evidentment, seguirem escoltant centrat ja sigui per mitjà del RIT o doble VFO.

 • La utilització d'alguna mena d'indicador de final de transmissió (roger-beep, kaytone o similar.) Aquest tipus de ginys són força populars en CB i en 2m, encara que s'han d'utilitzar amb moderació i sempre vigilant que no fagin cliks en freqüències properes.

 • Finalment, ja en la ratlla de la legalitat, hi ha estacions que utilitzen una mica més de potència per a donar les dues lletres de l'indicatiu i un cop aconsegueixen que els donguin pas REDUIR-LA i fer el qso. En tot cas, aquest sistema és èticament reprobable per a utilitzar-lo en concusos o diplomes, ja que aquests sempre inclouen clàusules dient que "...en cap moment s'utilitzarà més potència que la corresponent..."

  Ningú ha dit que opear en QRP sigui fàcil!
  Per contra és una bona escola per a millorar les nostres aptituts, sense ajudes "kilowatiques".

 • Si bé el QRP es pot practicar en qualsevol freqüència autoritzada sense cap altre requisit que transmetre amb menys de 5W en telegrafia ó menys de 10W p.e.p en SSB, hi han unes freqüències de crida a cada banda per tal de facilitar el contacte entre estacions QRP.

  En plata:
  Si ets un operador QRO i no creus que en QRP es pugui arribar gaire lluny només has d'escoltar alguna de les freqüències aquí assenyalades (especialment les de CW.)
  Per contra, si practiques el QRP i t'agradaria fer contactes amb altres estacions QRP aquest és el lloc escaient per a provar-ho.

  Banda10m15m20m30m40m80m160m
  SSB 28.36021.28514.285 No SSB 7.0603.7601.530
  CW28.06021.06014.06010.030 7.030 3.560 1.830

  Recorda que aquestes freqüències no són exclussives.
  Escolta sempre abans de transmetre!
  En qualsevol cas respecta els plans de banda i
  la reglamentció del país on estiguis operant.