[qrpcat] mides antena

EA3ERT ea3ert a qrp.cat
dij jul 18 22:26:40 CEST 2013


Hola llista,

Com que ningú ha fet cap comentari sobre aquest tema, allà va

>
> Aprofito...
> Per calcular longituds d'antenes, quina velocitat de la llum s'hauria
> d'agafar, 300 o 306,525 (o algo així que he vist però no sé d'on surt) ?
>

El començament sempre és calcular la longitud d'ona, que és la velocitat 
de propagació de l'ona dividida entre la freqüència. En el buit les ones 
de ràdio es propaguen a la velocitat de la llum (300.000Km per segon). 
Per tant 300.000.000 m/s dividit entre 28.500.000 Hz és d'on surt la 
formula habitual de 300/freqüència.

Al calcular una antena o un tros de coaxial (balun, estub, 
transformador, enfassador...) és la mateixa formula corregida pel factor 
velocitat del mitjà pel qual es propaga el senyal. Hi han taules de 
coeficients per diversos materials (fil de coure, tub d'alumini, cable 
paral.lel, cable coaxial..) Generalment per antenes de coure o alumini 
(el 99,9% de totes) s'acostuma a agafar un coeficient del 0,95. Amb això 
i una mica d'ajust és prou exacte.


> Per ex. per calcular el balun 1:1 (amb coaxial) que he posat a la cúbica
> he fet :
> 300 entre 28,500 = 10,53 X 0,82 (factor de velocitat de l'Aircell 5) =
> 8,63 m. (ona complerta). Pel tros de 3/4 d'ona queda a 6,47m i pel tros
> de 1/4 d'ona queda 2,16m.
> És correcte ?

Exactament.

>
> Les mides de l'antena surten d'un programa d'ordinador entrant-li com a
> freqüència central 28,500 MHz. Tot i així em queda centrada més avall i
> he escurçat un 1,5% tots els elements.
> No tinc clar si també hauria de fer el mateix amb la distancia entre
> elements.

Si i no. Com has determinat on queda centrada? Has provat el balun amb 
una càrrega artificial equivalent?

> Entenc que el balun és un tema apart i no he variat les mides que acabo
> de dir.

Depèn com hagis mesurat l'antena pot ser un tema a part o no. Si l'has 
mesurada en terminals de l'antena OK però si l'has mesurada al final del 
coaxial no.

>
> Respecte la longitud del cable de baixada, és gaire important ?  Hauria
> de ser de múltiple de 1/2 ona... múltiple impar ... o tan li fot si
> balun i antena son propers als 50 ohms ?

Això és un mite de 27, que jo també em vaig creure quan era jove!
Si l'antena presenta 50 Ohm i el TX 50 Ohm. Els és completament 
indiferent la longitud del cable sempre i quant sigui de 50 Oh (Aquesta 
és una de les gràcies del coaxial respecte de la línia paral.lela).

Quan és important la longitud del cable?

1.- Si les impedàncies del TX, del cable i de l'antena no són iguals.

2.- Si hi ha retorn de RF per l'exterior de la malla del coaxial (com 
dèiem en un missatge anterior parlant de la terra.)

Perquè és important? Estudiem cada cas:

1.- Si la impedància del cable no és igual a les altres dues, es 
comporta com un transformador. La impedància de sortida és diferent de 
la d'entrada en una quantitat depenent de la longitud. (És un clàssic en 
VHF utilitzar 1/4 d'ona de cable de 75 Oh per adaptar la baixa 
impedància d'una antena yagi al coaxial de 50 Oh.) Si el cable té 
exactament 1/2 longitud d'ona, independentment de la impedància del 
cable, al final hi haurà exactament la mateixa impedància de l'inici.

2.- Si hi ha un retorn de corrent per l'exterior de la malla, hi ha 
també unes ones estacionàries per l'exterior de la malla. Això vol dir 
que cada 1/2 ona hi ha un màxim de tensió. Els medidors d'estacionàries 
mesuren tensions, per tant la tensió de l'exterior de la malla modifica 
la LECTURA de la ROE però no les estacionàries de l'interior del coaxial 
(les que veu el TX.) ÉS un efecte molt conegut en 27 afegir un 
"latiguillo" al coaxial per abaixar les estacionàries, però de fet el 
que estàs fent és abaixar la lectura. Les estacionàries hi són igual.

Òbviament la solució a aquest problema no és allargar el coaxial ni 
posar una presa de terra (ni treure-la) sinó adaptar millor l'antena i/o 
posar un balun.

Quin rotllo m'ha sorit!

A reveure.

Toni
Més informació sobre la llista de correu Qrpcat