[qrpcat] El maldito filtro

ea3ert a qrp.cat ea3ert a qrp.cat
div jul 26 10:48:45 CEST 2013


Hola llista

> 
> Por otra parte, sigo con mi particular singladura a través del mundo
> de los filtros pasabanda. He descubierto con horror que el dichoso
> filtro que está calculado para estar centrado en 7.050 MHz, en la
> práctica ha resultado ser un excelente filtro para la banda de
> broadcast, ya que tiene el centro en 7.235 MHz.
> 
> Supongo que las bobinas deben haberme salido cortas… como no tengo
> nada que me mida los 2.4 uH que deberían tener (el más preciso de mis
> medidores empieza a medir en 7 uH), pues ha salido como ha salido.

Diria que el de l'EA-QRP i similars si que hi arriben. Ho confirmaré 
quan torni a casa.
Son senzills i barats de construir.

> Pensaba que tocando los condensadores podría recentrarlo, pero lo
> único que consigo es lo que mostraba el gráfico que os adjunté en otro
> mail: un par de picos separados, que no se juntan por mucho que toque
> el condensador de acoplamiento (que, curiosamente, me desplaza la
> frecuencia centro).

Has d'ajustar cada circuit per separat. Elimina el condensador d'unió, 
injecta senyal i medeix el nivell de sortida amb un oscil.loscop/tester
> 
> Veo que me tocará rehacer las inductancias aunque, para medirlas, lo
> único que puedo hacer es ponerlas en serie con una de 10 uH para que
> me entren dentro de la escala, o (más impreciso si cabe) ponerles un
> condensador en paralelo y mirar dónde resuenan con un dip-meter.

Les bobines són toroidals o de solenòide?

Considera la possibiliat de que els errors es sumin. 2,4+10= 12,4. Si 
la preciós de la inductància afegida fós el 5% la mesura serà 2,4uH +- 
0,62uH. Ok. no té perquè passar però mesurant sempre ens hem de posar en 
el pitjor escenari possible.

La forma més pràctica (encara que poc precisa degut a la lectura 
analògica) és eliminar el condensador d'acoblament i mirar amb el 
dipmeter on ressonen amb el condensador de sintonia posat.
> 
> En resumen: que voy medio a ciegas, pero disfrutando como un loco.
> 
> Si alguien tiene una manera mejor de medir inductancias sin un
> aparato adecuado, cualquier sugerencia será bienvenida.

La forma clàssica de mesurar un filtre sense instruments calibrats és 
amb un oscil.lador de RF (un VFO serveix), un atenuador per passos 
(serveix un autoconstruit), una càrrega de 50Ohm i una sonda de RF amb 
medidor (pot servir fins i tot un diode amb un vu-meter sense calibrar, 
un tester o un oscil.loscop.)

El procediment és el següent:

Connexió inicial generador-->atenuador-->terminació-->voltímetre.

S'encèn el generador d'RF al centre de la banda d'interés, amb 
l'atenuació màxima possible (uns 90dB en un atenuador per passos 
habitual) i s'ajusta la sortida per tenir una lectura còmoda a mitja 
escala del voltímetre (o el que sigui).

S'apaga i sense tocar el nivell s'intercala el fitre en prova. 
generador-->atenuador-->Filtre-->terminació-->voltímetre.

Es torna a encendre el generador i mirant el voltímetre, ha de marcar 
lleugerament menys que abans. S'ajusta l'atenuador per a que marqui el 
mateix. Això ens donarà l'atenuacio dins de banda (hauria de ser 
mínima).

A continuació es disminueix l'atenuació 6dB (per tant puja la indicació 
al medidor) i es varia la freqüència tan avall com amunt fins que els 
voltímetre torni a marcar el mateix d'abans. Això ens donarà el pas de 
banda del filtre. (Hi ha discusió sobre on s'ha de considerar que acaba 
la banda de pas -3dB o -6dB).

Podem anar repeteint el procés per fer les corbes dels pendents (-10dB, 
-20dB...) fins a que movent la freqüència el voltímetre ja no torna a la 
lectura de referència. Aleshores cal ajustar l'atenuació fins l'últim 
punt on torna al nivell inicial. Aquesta és la m'aximia atenuació del 
fitlre fora de banda. [Bé no és exacte ja que fora de banda l'atenuació 
no és constant però amb aquest sistema és una bona aproximació.]

Avantatges del sistema:
- No requeriex instrumentació sofisticada.
- No cal que el generador estigui calibrat.
- No cal que el voltímetre estigui calibrat.
- És fàcil construir a casa un atenuaddor amb precisions menors del 2%
- L'error de mesura (sigui el que sigui) és constant.

Limitacions del sistema:
- Rang dinàmic limitat per l'atenuació màxima de l'atenuador i el 
nivell de sortida del generador. (En l'exemple 90 dB)
- Ressolució de la mesura limitada pels passos de l'atenuador (0,5dB, 
1dB). Mesura mínima 1 pas.
- Impossibilitat de fer mesures absolutes. Totes són relatives a un 
nivell arbitrari.
- Procés lent i tediós. Cal paciència i meticulositat per a obtenir 
resultats.
- Cal atenció als detalls: calbles coaxials, connectors, preses de 
terra. Si alguna cosa no està ben blindada, la radiació de RF serà 
superior al senyal que arriba pel cable (-90dB). Bé de fet això cal 
sempre

73's de Toni
Més informació sobre la llista de correu Qrpcat