[qrpcat] AGC (Automatic Gain Control)]

Toni - EA3ERT ea3ert a qrp.cat
dic feb 12 09:55:18 CET 2014


Hola llista,

> Pel que he vist, s'hauria de treure àudio abans del pote de volum,

Si no et passarà com a mi amb el FH: que l'agc només actua amb el volum alt.

> rectificar-ho

filtrar-lo i fer-ne una tensió de control

> i injectar-ho a la pota "freda" de l'entrada dels NE602.

És una de les possibles solucions. S'utilitza al Forty i al FortyII però
no tinc clar si és la millor de les possibles. No he pogut llegir enlloc
que passa amb la IP3 del NE602 quan es baixa la polarització. La lògica
m'indica que hauria de empitjorar, cosa que pot generar la paradoxa de
baixar el guany per evitar saturar i generar IP en etapes posteriors i
generar-la al NE602. Caldria experimentar i mesurar.

La virtut d'aquesta solució és que no cal modificar res en el circuit del
receptor. Només posar un cable a la pota del NE602, cosa que es pot fer
fins i tot soldant sobre l'integrat i sense tocar per res la placa.

Una altra solució és posar un transistor (o fet) entre les dues sortides
diferencials del NE602 i creuar-les entre si per baixar el guany. Hi ha
diversos equips que fan servir això per fer el mutting en TX.

> Suposo que amb això aixequem la tensió de referència i s'abaixa el
> senyal a la IF.

Correcte.
Tu que ets aficionat a les mates, el comportament de l'AGC és una funció
integral rspecte al temps depenent de la tensió d'entrada (funció de
transferència). La integració es fa amb un condensador
electrolític/resistència i linalitza la tensió instantània rectificada.

El comportament d'aquesta funció depèn del tipus de rectificador utilitzat
(n'hi ha amb funciona quadràtiques, logarítmiques...) El truc consisteix
en obtenir una tensió linial a partir d'una entrada logarítmica. Aquesta
mateixa tenisió d'AGC és la que s'utilitza per moure l's-meter (que
idealment tindria una escala linial).

En els millors sistemes, es configura independentment l'atac i la caiuguda
d'aquesta tensió de control. Com podeu imaginar tots aquests paràmetres
donen una formula amb n-termes i n+1+paràmetres... lectura interessant per
qui sigui un teòric. Personalment prefereixo el laboratori.

>
> També havia vist algun AGC que controlava la corrent de base d'un
> transistor que derivava part del senyal a massa. No sé quin és més
> efectiu, això ja se m'escapa.

Això ja és la segona part. L'AGC pròpiament dit és el procediment de
generació de la tensió de control proporcional a la intensitat del senyal.
La forma d'aplicar-la en principi és independent de la forma d'obtenir-la.
Hi han mil maneres, depenent de a quin pas vols aplicar-la (pas en alta,
1r, 2r... pas de FI, o audio) i la topolgia del circuit (integrats,
mosfet, cadcode, bipolar, atenuador pin...)

En el nostre cas concret, intento no caçar mosques a canonades ja que el
receptor tampoc és d'alta gamma, busquem un AGC senzillet. En el Iler-40
l'AGC el fan completament en audio. No governa cap etapa de RF.

73's de Toni

Més informació sobre la llista de correu Qrpcat