[qrpcat] Antenes Cobweb

Mariano mariano a sarriera.com
dic jun 24 21:00:41 CEST 2015


Magnífica explicació


Marià Sarriera
EA3FFE

www.ham.cat
www.hamradio.cat
info a ham.cat

-----Mensaje original-----
De: Qrpcat [mailto:qrpcat-bounces a qrp.cat] En nombre de ea3ert a qrp.cat
Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 12:08
Para: Llista QRP.CAT
Asunto: Re: [qrpcat] Antenes Cobweb

Hola llista,

S'està citant Mariano <mariano a sarriera.com>:

>
> Mirant i indagant antenes, m'he fixat en les antenes Cobweb. Heu 
> experimentat amb elles?
> Es podrien muntar en vertical i funcionar direccionálment amb rotor.
> (Sembla el món al revés)
>

Personalment no hi he experimentat però aquestes antenes són una 
"halo" en versió multibanda.

Les Halo

Les antenes halo són dipols doblegats en horitzontal formant un cercle 
o quadrat sense tancar les puntes. Van ser molt utilitzades en VHF 
mòbil per obtenir polarització horitzontal ominidireccional. El cas 
amb aquestes antenes és que presenten una baixa impedància en el punt 
de connexió del dipol, cosa que no permet alimentar-les directament 
amb coaxial sinó que cal utilitzar algun adaptador d'impedància. En 
les halo de VHF el més habitual és un gamma-match.

Les Cobweb

En les Cobweb en lloc de fer servir un dipol normal s'utilitza un 
dipol plegat per cada banda per augmentar la impedància del punt 
d'alimentació des de 12 Ohnms fins als 50 del cable coaxial. Per tant 
si exceptuem la forma d'incrementar la impedància, en tot es comporta 
com una halo: polarització horitzontal i radiació omnidireccional. A 
la web de G3TXQ hi ha una versió de la mateixa antena però amb dipols 
normals i un balun 1:4 enlloc de dipols plegats 
[http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/]

Alternatives

La possibilitat de muntar una Cobweb en vertical em sona, com a miním, 
exòtica. És una antena que radia pel canto del fil, no pel pla de 
l'antena, per tant situada en vertical una bona part de la radiació 
anirà dirigida directament al cel i la directivitat en el pla 
horitzontal serà en forma de 8 com un dipol. Mecànicament és una 
antena gran i pesada per a posar-la descentrada de l'eix del rotor. 
Representaria una càrrega lateral significativa, especialment si bufa 
el vent.

Altres antenes d'apariència semblant a la Cobweb però de funcionament 
completament diferent són les Hexbeam i les Spiderbeam. Aquests dues 
fan més envergadura que la cobweb però són autèntiques directives. De 
fet són modificacions de les yagi monobandes clàssiques plegades i 
muntades sobre un sol suport. La Hexbeam és més continguda de mides 
mentre que la Spiderbeam proporciona millors característiques 
elèctiques (guany i f/b). Ambdues són antenes lleugeres i contingudes 
respecte a una directiva equivalent d'alumini.

Conclusions sobre la Cobweb (meves)

La radiació i guany seran semblants a les d'una antena vertica però 
amb l'avantatge de tenir polarització horitzontal (i per tant menys 
soroll) i no necessitar pla de terra. En comparació amb un dipol a la 
mateixa alçada en algunes direccions (pla del dipol) tindrà alguns dB 
menys mentre que per altres (puntes del dipol) tindrà força més guany. 
Com totes les antenes horitzontals, l'angle de radiació vertical depèn 
de l'alçada sobre el terreny: a més alçada millor pel DX.

Avantatges: no li cal rotor, pot alçar-se amb una estructura 
relativament senzilla, té unes mesures contingudes.

Inconvenients: no té guany, és mecànicament complexa i segons la 
construcció pot patir en presància de vents forts.

Com va dir un sabi: la millor antena és la que pots posar a casa teva.


73's de Toni, EA3ERT

_______________________________________________
Qrpcat mailing list
Qrpcat a qrp.cat
http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat

Més informació sobre la llista de correu Qrpcat