<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola llista,<br>
      <br>
      Seré breu, ja que és molt tard i no tinc temps.<br>
      La resta de coses que no responc avui ja ho faré.<br>
      <br>
      Al 16/12/2012 21:25, En/na Joan Tubau ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:1355689548.16086.YahooMailNeo@web171704.mail.ir2.yahoo.com"
      type="cite">
      <div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:tahoma,
        new york, times, serif;font-size:10pt">
        <div id="yiv982819348">
          <div>
            <div
              style="color:#000;background-color:#fff;font-family:tahoma,
              new york, times, serif;font-size:10pt;">Hola companys,<br>
              <br>
              Molt interessant i professional l'explicació Toni ! <br>
              Quan dius reduir la potencia 10 dB, vols dir 10w ?<br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    No, 10dB són dividir per 10 la potència. La gràcia dels deciBels
    prové de l'època en que no hi havia calculadores. En lloc d'haver 
    multiplicar o dividir la potència pel guany de cada etapa expressat
    en percentatge d'amplificació i/o calcular en volts, els dB permeten
    senzillament sumar o restar els guanys.<br>
    <br>
    Taula senzilla:<br>
    <br>
    3dB multiplicar la potència per 2<br>
    10dB idem x 10<br>
    <br>
    i successivament:<br>
    <br>
    6dB x 4 = 3dB+3dB<br>
    9dB x 8= 3dB+3dB+3dB<br>
    13dB x 20 = 10dB+3dB<br>
    16dB x40 = 10dB+3dB+3dB<br>
    20dB x100= 10dB+10dB<br>
    ...<br>
    <br>
    Resulta que a la natura (i per tant a les ones electromagnètiques)
    hi han força magnitutds que es comportens de forma logarítmica i els
    dB són mol adequats per expresar aquest tipus de magnituds.<br>
    <br>
    A partir d'aqui, fins i tot de memòria és senzill calcular les
    potències:<br>
    En el teu cas,15W menys 10dB són 1,5W.<br>
    Això ens permet mesurar facilment l'efecte de les reduccions/guanys
    de potència comparant-les amb les unitats "S" que són 6dB.<br>
    <br>
    El que et deia: passar de 15w a 1,5w representa poc més de perdre
    1,5 "S"<br>
    <br>
    <blockquote
      cite="mid:1355689548.16086.YahooMailNeo@web171704.mail.ir2.yahoo.com"
      type="cite">
      <div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:tahoma,
        new york, times, serif;font-size:10pt">
        <div id="yiv982819348">
          <div>
            <div
              style="color:#000;background-color:#fff;font-family:tahoma,
              new york, times, serif;font-size:10pt;"><br>
              El 1er exemple que has posat no l'acabo d'entendre, ja que
              els receptors reben la mateixa senyal encara que una de
              les antenes tranmissores tingui 10 dB de guany. <br>
              I el segon no em lliga que un dels receptors tingui la
              senyal 20 vegades més forta en relació als 10W i 10dB de
              l'antena transmissora. Ja m'ho aclariràs siuplau, això és
              molt tècnic i jo molt novell.<br>
              <br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    Els nivells de senyal s'han de calcuar per l'atenuació del circuït
    complert: sistema d'antena TX (antena, coaxial, acoblador,
    filtres...), atenuació atmosfèrica: sistema d'antena RX (idem)<br>
    <br>
    Un cop tens un nivell d'atenuació definit pel circuÏt, el nivell de
    senyal només depèn de la potència relativa de cada transmissór. Si
    el transmissor A té 10dB més que el B, el senyal rebut serà 10dB més
    fort. Independentment de qui tinqui la millor o la pitjor antena.<br>
    <br>
    <br>
    Exemple pràctic:<br>
    <br>
    Estació A Antena yagi: +10db---> coaxial -1db --->atenuació
    atomosfèrica per un dia, hora i banda concret -60dB-----> Estació
    B antena de mòbil -4dB-->coaxial -1dB<br>
    <br>
    L'atenuació total del circuit és 10-1-60-4-1= 56dB (el signe menys
    només indica que és atenuació, no guany)<br>
    <br>
    Un cop determinat això, el nivell de senyal en el connector del
    receptor és directament proporcional a la potència de sortida del
    transmissor:<br>
    <br>
    TX A100w -->RX B  100/400000=0,25mW o el que és el mateix 250uW <br>
    [Fixeu-vos que el càlcul és molt senzill: cal dividir perl nombre
    que fixi les unitats en dB (en aquest cas 4 ja que 6db es dividir la
    potència per 4) afegint tants zeros com les desenes de dB]<br>
    <br>
    Si resulta que l'estació B només té 10W el càlcul és:<br>
    TX B10w -->RX B  10/400000=0,025mW o el que és el mateix 25uW <br>
    <br>
    Una diferència de 10dB! Exactament la mateixa diferència relativa
    entre les dues potències. Fixeu-vos que no importa quina sigui la
    potència, sinó la diferència entre les dues. Si les dues estacions
    tenen 1w els nivells de senyal seran iguals entre si. Si tenen 1000W
    també seran iguals entre si (encara que òbviament més fortes.)<br>
    <br>
    Igualment fixeu-vos que si les antenes fóssin a l'inrevés (estació A
    mòbil i estació B yagi) els resultats serien exactament els
    mateixos. <br>
    <br>
    Per això una estació amb bones antenes es capaç de "rescatar" qrp's
    i mòbils d'entre el soroll mentre que estacions amb antenes mitjanes
    no les reben, encara que el qrp si que els rep a ells.<br>
    <br>
    Exemple pràctic <br>
    (suposem que les estacions A i C estan geogràficament al mateix lloc
    i al mateix temps, per tant la atenuació atmosfèrica és igual per a
    les dues i que el soroll de fons de la banda és de 4uW):<br>
    <br>
    Estació A Antena yagi: +10dB---> coaxial -1dB --->atenuació
    atomosfèrica per un dia, hora i banda concret -60dB-----> Estació
    B antena de mòbil -4dB-->coaxial -1dB<br>
    L'atenuació total del circuit A-B és 10-1-60-4-1= 56dB<br>
    <br>
    Estació C antena dipol: 0dB-->coaixial -1dB --->atenuació
    atomosfèrica per un dia, hora i banda concret -60dB-----> Estació
    B antena de mòbil -4dB-->coaxial -1dB<br>
    L'atenuació total del circuit C-B ara és 0-1-60-4-1= 66dB <br>
    <br>
    Estació A transmet 100W --> estació B rep 250uW (com hem calculat
    abans)<br>
    Estació C transmet 100W --> estació B rep 25uW
    (100/4000000=0.025mW)<br>
    <br>
    Estació B transmet 10W--> estació A rep 25uW (com hem calculat
    abans)<br>
    Estació B transmet 10W--> estació C rep 2,5uW
    (10/4000000=0.0025mW)<br>
    <br>
    Si el soroll de fons és de 4uWel resultat és que l'estació C no rep
    a la B mentre que l'estació A pot treballar-la perfectament. Aquest
    és el motiu pel qual en QRP cal constestar a estacions fortes.<br>
    <br>
    No sé si he aclarit gaire res, però per email és difícil.<br>
    <br>
    De la resta de coses ja en parlarem que ara és molt tard.<br>
    <br>
    73's de Toni<br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>