<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style>
<!--
@font-face
        {font-family:Calibri}
@font-face
        {font-family:Tahoma}
@font-face
        {font-family:Verdana}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif"}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline}
span.EstiloCorreo17
        {font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D}
.MsoChpDefault
        {font-size:10.0pt}
@page WordSection1
        {margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm}
div.WordSection1
        {}
-->
</style>
</head>
<body lang="ES" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D">Curiós. Si consideren que l’HF pot anar de 6 a 160 metres, sí que els fa falta un radioaficionat!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D">Raúl</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D">EA3HLF</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:#1F497D"> </span></p>
<div>
<div style="border:none; border-top:solid #B5C4DF 1.0pt; padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"">De:</span></b><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif""> Qrpcat [mailto:qrpcat-bounces@qrp.cat]
<b>En nombre de </b>Joan Tubau<br>
<b>Enviado el:</b> martes, 08 de abril de 2014 12:32<br>
<b>Para:</b> qrp.cat de<br>
<b>Asunto:</b> [qrpcat] Feina per radioaficionat</span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"> </p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black">Estic registrat a Infojobs i he rebut una curiosa demanda de feina : "Es busca radioaficionat amb experiència en SDR".</span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black"> </span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black">Aqui teniu l'enllaç de l'anunci per si pot ser del vostre interés :</span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black"><a href="https://freelance.infojobs.net/proyecto/Radioaficionado_con_experiencia_en_SDR/kend0n0bi5damurln9h">https://freelance.infojobs.net/proyecto/Radioaficionado_con_experiencia_en_SDR/kend0n0bi5damurln9h</a></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="background:white"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black"> </span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"; color:black">73's de Joan EA3FRI</span></p>
</div>
</div>
</div>
<br>
<br>
<font color="#999999" size="1" face="Arial">Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada
 de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el
 material annex que pugui contenir. Gràcies per la vostra col·laboració. <br>
<br>
Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado
 a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Gracias por
 su colaboración. <br>
<br>
This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended recipient
 of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of
 this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your collaboration.
</font>
<p></p>
</body>
</html>