<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:10pt"><div>Hola llista,</div><div><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;">Espero que hàgiu passat una bona revetlla ! </div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;" class="yui_3_16_0_6_1403716880979_9">Vaig seguint els vostres interessants correus.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-style: normal; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; background-color: transparent;"><span
 style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif;">Per si algú li pot interessar, a Ecotracte.org es venen uns </span><a href="https://communities.cyclos.org/ecotracte#marketplace.advertisements.search">micros de mà molt econòmics</a>, tan econòmics que es poden comprar sense diners !! I no és cap farol.</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;">A més, només pel sol fet de registrar-vos (gratuïtament), us esperen 10 EcoPunts de regal !!</div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; font-style: normal; background-color: transparent;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);
 font-size: 13.63636302947998px; font-style: normal; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; background-color: transparent;">Visiteu <a href="http://ecotracte.org/">ecotracte.org</a> </div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-style: normal; background-color: transparent;" class="yui_3_16_0_6_1403716880979_24"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.63636302947998px; font-style: normal; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; background-color: transparent;" class="yui_3_16_0_6_1403716880979_24">73's de Joan EA3FRI</div></div></body></html>