<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:16px"><div id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47732" dir="ltr">Hola llista,</div><div id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47732" dir="ltr">Després d'escoltar una estació de sudàfrica per 10m, he visitat el seu qrz.com i m'he trobat amb una sèrie de fotos d'originals aparells de ràdio, alguns fets amb una barreja d'electrònica a làmpares i materials actuals reciclats :</div><div id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47732" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47732" dir="ltr"><a href="http://www.qrz.com/db/ZS1TMJ" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47850">ZS1TMJ Callsign Page</a><br></div><div style="width:450px; font-family: 'Georgia', 'Times', 'Times New Roman', 'serif';margin-top:5px; margin-bottom: 5px; background-color: #ffffff;" contenteditable="false" id="enhancrCard_0" class="link-enhancr-attachment link-enhancr-element"><table class="link-enhancr-element" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:450px; height:170px; position: relative; display: block;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47905"><tbody id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47904"><tr class="link-enhancr-element"><td class="link-enhancr-element" colspan="8" style="height: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1px; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="height: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1px; line-height:0px;"> </div></td></tr><tr class="link-enhancr-element" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47927"><td rowspan="5" class="link-enhancr-element" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1pt;"> </div></td><td class="link-enhancr-element" rowspan="5" style="vertical-align: middle; width: 168px; height: 168px; background-color: #000000;border-collapse: collapse;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47926"><div class="link-enhancr-element" style="width: 168px;" align="center" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47930"><a href="http://www.qrz.com/db/ZS1TMJ" class="link-enhancr-card-urlWrapper link-enhancr-element" style="text-decoration: none !important; color: #000000 !important;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47929"><img alt="image" src="http://files.qrz.com/j/zs1tmj/Antenna_view.jpg" class="link-enhancr-thumbnail-image link-enhancr-element" width="168" height="101" style="display: block; margin: auto;" data-id="dcbb3368-c36a-01b0-0f63-af017ca9f6c3" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47928"></a></div></td><td rowspan="5" class="link-enhancr-element" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47931"><div class="link-enhancr-element" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1pt;"> </div></td><td rowspan="5" class="link-enhancr-element" style="width: 14px; background-color: #ffffff; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="width: 14px; background-color: #ffffff; font-size: 14pt;"> </div></td><td colspan="2" class="link-enhancr-element" style="height: 6px; background-color: #ffffff; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="height: 6px; background-color: #ffffff; font-size: 6pt;"> </div></td><td rowspan="5" class="link-enhancr-element" style="width: 20px; background-color: #ffffff; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47934"><div class="link-enhancr-element" style="width: 20px; background-color: #ffffff; font-size: 20pt;"> </div></td><td class="link-enhancr-element" rowspan="5" width="1" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="width: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1pt;"> </div></td></tr><tr id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47903"><td class="link-enhancr-element" colspan="2" style="width: 100%; vertical-align: middle; font-family: 'Georgia', 'Times', 'Times New Roman', 'serif';" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47902"><div class="link-enhancr-text-part link-enhancr-element" style="line-height:16.5px; background-color: #ffffff; height: 135px; width: 245px;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47901"><div class="link-enhancr-element" style="word-wrap: break-word; word-break: break-all;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47933"><span class="link-enhancr-element icon  icon-shrink link-enhancr-toggle"></span><span class="link-enhancr-element icon icon-close link-enhancr-delete"></span><a href="http://www.qrz.com/db/ZS1TMJ" class="link-enhancr-card-urlWrapper link-enhancr-element" style="text-decoration: none !important; color: #000000 !important; line-height: 100%; font-size: 18px; display: block;"><span class="link-enhancr-element link-enhancr-card-title" style="margin: 0; font-weight: normal;margin-bottom: 3px; font-size: 18px; line-height: 21px; max-height: 43px; color: #000000; overflow: hidden !important; display: inline-block;">ZS1TMJ Callsign Page</span></a><div style="font-size: 13px; line-height: 20px; color: #999999; max-height: 81px; font-family: 'Georgia', 'Times', 'Times New Roman', 'serif';overflow: hidden;" class="link-enhancr-card-description link-enhancr-element" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47932">Sydney N Smith, ZS1TMJ personal biography</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="2" class="link-enhancr-element" style="height: 4px; background-color: #ffffff; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="height: 4px; background-color: #ffffff; font-size: 4pt;"></div></td></tr><tr><td class="link-enhancr-element" style="vertical-align: middle; font-family: 'Arial', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'sans-serif';"><div class="link-enhancr-element" style="font-size: 0pt;"><a href="http://www.qrz.com/db/ZS1TMJ" class="link-enhancr-card-url link-enhancr-element" style="color: black; text-decoration: none !important;cursor:pointer !important;" target="_blank"><span class="link-enhancr-element link-enhancr-view-on" style="display: inline-block; line-height: 11px; max-width: 145px; min-width: 85px; overflow: hidden; max-height: 13px; word-break: break-all;" id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47874"><span class="link-enhancr-element link-enhancr-mobile-no-resize" style="vertical-align:middle; font-size: 9px; line-height: 11px; color: #999999; -moz-text-size-adjust: none; -ms-text-size-adjust: none; -webkit-text-size-adjust:none; text-size-adjust:none;">Ver en <span style="font-weight: bold" class="link-enhancr-view-on-domain">www.qrz.com</span></span></span></a></div></td><td class="link-enhancr-element" style="vertical-align: middle; width: 100px; font-family: 'Arial', 'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'sans-serif';"><div class="link-enhancr-element link-enhancr-preview-wrapper" style="max-width: 100px; min-width: 80px; overflow: hidden; text-align: right; line-height: 11px; max-height: 13px; font-size: 0pt;"><span class="link-enhancr-element link-enhancr-preview-by link-enhancr-mobile-no-resize" style="vertical-align:middle; font-size: 9px; line-height: 11px; color: #999999; -moz-text-size-adjust: none; -ms-text-size-adjust: none; -webkit-text-size-adjust:none; text-size-adjust:none;">Vista previa por Yahoo</span></div></td></tr><tr><td colspan="2" class="link-enhancr-element" style="height: 9px; background-color: #ffffff; font-size: 0pt; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="height: 9px; background-color: #ffffff; font-size: 9pt;"></div></td></tr><tr class="link-enhancr-element"><td class="link-enhancr-element" colspan="8" style="height: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1px; border-collapse: collapse;"><div class="link-enhancr-element" style="height: 1px; background-color: #e5e5e5; font-size: 1px; line-height:0px"> </div></td></tr></tbody></table></div><div id="yui_3_16_0_1_1426403093572_47732" dir="ltr" class="" style=""><br class="" style=""></div></div></body></html>