<p dir="ltr">En que parte esta el método. ..?  No lo encuentro</p>
<div class="gmail_quote">El 10/12/2015 18:14,  <<a href="mailto:ea3ert@qrp.cat">ea3ert@qrp.cat</a>> escribió:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola llista,<br>
<br>
He vist a la web de KE0BBF (<a href="http://freestateqrp.blogspot.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://freestateqrp.blogspot.com</a>) una idea genial per "pelar" el fil de coure esmaltat per fer bobines. Axiò sempre ha estat un maldecap per mí i, ves per on, la solució no podia ser més senzilla.<br>
<br>
73's de Toni, EA3ERT<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Qrpcat mailing list<br>
<a href="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank">Qrpcat@qrp.cat</a><br>
<a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br>
</blockquote></div>