<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"></head><body ><br><br>-------- Missatge original --------<br>De: RAUL MARTINEZ PUEBLA <rmartinez@ub.edu> <br>Data:16/02/2016  16.21  (GMT+01:00) <br>A: "Llista QRP.CAT" <qrpcat@qrp.cat> <br>Assumpte: Re: [qrpcat] NE602 a baixa tensió <br><br>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">De vegades he vist que es fa servir un díode a la pota de massa del 7805 per apujar la tensió el valor de la unió PN... potser n’hi
 hauria prou.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US">Raúl EA3HLF<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span lang="ES" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:windowtext">De:</span></b><span lang="ES" style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:windowtext"> Qrpcat [mailto:qrpcat-bounces@qrp.cat]
<b>En nombre de </b>Rafael J Leal<br>
<b>Enviado el:</b> martes, 16 de febrero de 2016 16:11<br>
<b>Para:</b> qrpcat@qrp.cat<br>
<b>Asunto:</b> Re: [qrpcat] NE602 a baixa tensió<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">y un 7805L (low current) con la referencia a masa alterada? -ver imagen-<br>
Puedes conseguir ese voltio extra que necesitas, solo hay que calcular cuanta corriente suministra el equipo vs consumo,  para saber si encaja todo.<br>
<br>
<br>
<br>
<o:p></o:p></p>
<pre>-- <o:p></o:p></pre>
<pre>Rafa<o:p></o:p></pre>
<pre>73! EA5ILA<o:p></o:p></pre>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><o:p> </o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal">El 16/02/16 a las 12:03, <a href="mailto:ea3ert@qrp.cat">ea3ert@qrp.cat</a> escribió:<o:p></o:p></p>
</div>
<blockquote style="margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt">
<p class="MsoNormal">Hola llista, <br>
<br>
Com que crec que pot ser interessant, apunto un problema que té en EA3HOA amb un processador de RF per micròfon.
<br>
<br>
La idea és crear un circuit seguint el disseny de PA0FRI [<a href="https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/DSBclipper/dsb-clipper.eng.htm">https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/DSBclipper/dsb-clipper.eng.htm</a>] que es pugui incorporar dins del micro de ma
 del Yaesu FT-817. El problema amb que s'està trobant és que al connector del 817 només hi ha disponible 5V per alimentar el circuit i el NE602 necessita 5,5V per a començar a oscil.lar i 6V per a ser estable.
<br>
<br>
S'admeten idees! <br>
<br>
Per banda meva, després de descartar diverses coses se m'ha ocorregut canviar la polarització del transistor al OL.
<br>
Cal posar una resistència entre la pota 6 i el positiu (que quedarà en paral.lel amb la resistència interna de 18K) i agumentarà la tensió de base per a iniciar l'oscil.lació. Tot és provar-ho.
<br>
<br>
Adjunto l'esquema interior del NE602. <br>
<br>
Feliços invents. <br>
<br>
Toni, EA3ERT <br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<o:p></o:p></p>
<pre>_______________________________________________<o:p></o:p></pre>
<pre>Qrpcat mailing list<o:p></o:p></pre>
<pre><a href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a><o:p></o:p></pre>
<pre><a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><o:p></o:p></pre>
</blockquote>
<p class="MsoNormal"><br>
<br>
<o:p></o:p></p>
<pre><o:p> </o:p></pre>
<pre><o:p> </o:p></pre>
</div>
<br>
<br>
<font color="#999999" size="1" face="Arial">Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada
 de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el
 material annex que pugui contenir. Gràcies per la vostra col·laboració. <br>
<br>
Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado
 a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Gracias por
 su colaboración. <br>
<br>
This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended recipient
 of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of
 this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your collaboration.
</font>
<p></p>


</body>