<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    y un 7805L (low current) con la referencia a masa alterada? -ver
    imagen-<br>
    Puedes conseguir ese voltio extra que necesitas, solo hay que
    calcular cuanta corriente suministra el equipo vs consumo,  para
    saber si encaja todo.<br>
    <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Rafa
73! EA5ILA</pre>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 16/02/16 a las 12:03, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:ea3ert@qrp.cat">ea3ert@qrp.cat</a>
      escribió:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:cacf1b0749f3e7df2087de9e2449229a@qrp.cat"
      type="cite">Hola llista,
      <br>
      <br>
      Com que crec que pot ser interessant, apunto un problema que té en
      EA3HOA amb un processador de RF per micròfon.
      <br>
      <br>
      La idea és crear un circuit seguint el disseny de PA0FRI
      [<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/DSBclipper/dsb-clipper.eng.htm">https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/DSBclipper/dsb-clipper.eng.htm</a>]
      que es pugui incorporar dins del micro de ma del Yaesu FT-817. El
      problema amb que s'està trobant és que al connector del 817 només
      hi ha disponible 5V per alimentar el circuit i el NE602 necessita
      5,5V per a començar a oscil.lar i 6V per a ser estable.
      <br>
      <br>
      S'admeten idees!
      <br>
      <br>
      Per banda meva, després de descartar diverses coses se m'ha
      ocorregut canviar la polarització del transistor al OL.
      <br>
      Cal posar una resistència entre la pota 6 i el positiu (que
      quedarà en paral.lel amb la resistència interna de 18K) i
      agumentarà la tensió de base per a iniciar l'oscil.lació. Tot és
      provar-ho.
      <br>
      <br>
      Adjunto l'esquema interior del NE602.
      <br>
      <br>
      Feliços invents.
      <br>
      <br>
      Toni, EA3ERT
      <br>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">

</pre>
  </body>
</html>