<div dir="ltr">Toni, aquest ha estat un gran correu ple d'informació. Gràcies.<div><br></div><div>Aquests darrers dies he estat escoltant tota la banda de 20m i me n'he adonat que ha força gent que comenta el fet d'un alt QRN, així com també de QSB. Davant d'aquesta situació, em pregunto com una persona poc experimentada -per posar-me com exemple- podria ser capaç de veure la diferència entre unes condicions de propagació dolentes i/o una antena mal ajustada que introdueixi soroll.</div><div><br></div><div>Afegeixo també aquesta pregunta: Uns reports de senyal positius (57, 59 la majoria de vegades) indiquen que, efectivament, el sistema està treballant eficientment, o pot ser "per casualitat"?</div><div><br></div><div>Salut!</div><div><br></div><div>Joaquim, EA3HTP</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 20 d’abril de 2016, 13:52,  <span dir="ltr"><<a href="mailto:ea3ert@qrp.cat" target="_blank">ea3ert@qrp.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola llista,<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
Relacionat amb el balun, tinc un dubte. Si l'acoplador del transceptor<br>
aconsegueix deixar el SWR pràcticament a 1:1, quina seria la<br>
necessita addicional de posar aquest componen?<br>
</blockquote>
<br>
L'objectiu del balun no té res a veure amb eles estacionàries, sinó en evitar que l'exterior de la malla del cable coaxial es pugui comportar com una antena. En determinades circumsptàncies això pot generar retorns de RF cap a l'estació, interferències, distorsió de la lectura de ROE... per tal d'evitar-ho es posa algun dispositiu que faci més difícil que la RF pugui baixar per l'exterior del coaxial. Això pot ser ferrites, una bobina, un cable o tub de 1/4 d'ona... hi han diversos models.<br>
<br>
D'altra banda, les formules i programes per a calcular antenes, suposen que l'antena està situada al buit (o a efectes pràctics a una alçada de 1 longitud d'ona o superior). Si l'antena està més propera al terra o a d'altres masses conductores, la seva impedància i diagrama de radiació varien. Per això normalment cal ajustar les antenes un cop instal.lades a la seva ubicació.<br>
<br>
Cal tenir present que les estacionàries, per elles mateixes, NO ens indiquen si una antena funciona o no. Les estacionàries (concretament la relació d'ones estacionàries) són un simptoma no una causa. Generalment tenir febre ens indica que estem malalts però per ellea mateixa la febre no ens diu quina malaltia tenim. És més, si tractem la febre sense tractar la malaltia, podem empitjorar. Canvieu febre per estacionàries i encertareu.<br>
<br>
Per no allargar-me més podeu mirar l'article que vaig escriure a <a href="http://ham.cat" rel="noreferrer" target="_blank">ham.cat</a> sobre les estacionàries [<a href="http://www.catlog.net/DIN/22-ArticlesTecnics/RacoQRP/LeEstacionaries.asp?Posicion=" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.catlog.net/DIN/22-ArticlesTecnics/RacoQRP/LeEstacionaries.asp?Posicion=</a>]<br>
<br>
Experimenteu, experimenteu, experimenteu....<br>
<br>
73's de Toni, EA3ERT<br>
<br>
<br>
PD:<br>
<br>
Si us plau signeu al peu dels missatges amb el nom i indicatiu (si el teniu)<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Qrpcat mailing list<br>
<a href="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank">Qrpcat@qrp.cat</a><br>
<a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br>
</blockquote></div><br></div>