<div dir="auto"><div dir="ltr"><div>Hola tothom,</div><div><br></div><div>pels que feu servir aquesta banda, Quina antena utilitzeu per a 60m ?</div><div><br></div><div>73, -salva-</div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 29 de desembre de 2016 a les 10:20,  <span dir="ltr"><<a href="mailto:ea3ert@qrp.cat" target="_blank">ea3ert@qrp.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola llista,<br>
<br>
Acabo de veure la nota de telecos amb la renovació de l'autorització de la banda de 5MHz.<br>
<br>
En el que no m'havia fixat fins ara és en el límit de potència: 15W PIRE (Potència Isotròpica Radiada Equivalent). Això vol dir que la potència de RF efectivament radiada en una direcció determinada no pot superar la que tindra un transmissor de 15W connectat a una antena isotròpica (de longitud igual a zero.)<br>
<br>
A la pràctica, un simple dipol de fil té un guany de 2,15dB més que una antena isotròpica, per tant la potència màxima de sortida és de 9,15W + les pèrdues del cable. Si utilitzem una antena millor (yagi....) caldria reduir la potència fins a que la PIRE fós la mateixa.<br>
<br>
Total: tothom en 60m ha de sortir en QRP! Cosa que a nosaltres ens posa en millor posició per a competir que, per exemple, en 40m on els linials són la norma i no l'excepció.<br>
<br>
73's de Toni, EA3ERT<br>
<br>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Qrpcat mailing list<br>
<a href="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank">Qrpcat@qrp.cat</a><br>
<a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinf<wbr>o/qrpcat_qrp.cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>