<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <table class="moz-email-headers-table" cellspacing="0"
        cellpadding="0" border="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <p>Potser problemes en el balun? Si la malla del coaxial radia
        distorsiona el diagrama de radiació.</p>
      <p>Toni, EA3ERT<br>
      </p>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">El 30/08/17 a les 12:46, Joan Tubau
        ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:1039625446.409177.1504089977442@mail.yahoo.com">
        <div style="color:#000; background-color:#fff;
          font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px">
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303">Hola llista,</div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303"><br>
          </div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303">Com ja sabeu,
            estem a la part baixa del cicle solar de propagació en HF i
            un servidor ho pateix molt, doncs només treballo la banda de
            10m.</div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303">Utilitzo una
            cúbica monobanda de 4 elements i la qüestió és que els
            darrers mesos em trobo que per aconseguir les millors
            senyals de centre Europa (que és el que sol arribar quan
            s'obre la propagació al migdia) haig d'encarar l'antena
            gairebé direcció Nord, quedant l'antena pràcticament de
            puntes a l'objectiu.</div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr"><br>
          </div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr">Algú
            sap quina explicació pot tenir això?</div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr"><br>
          </div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr">Salut
            i bon estiu!</div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr"><br>
          </div>
          <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1504087540679_16303" dir="ltr">Joan
            EA3FRI</div>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat" moz-do-not-send="true">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" moz-do-not-send="true">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
      </blockquote>
      <br>
    </div>
  </body>
</html>