<html><head></head><body><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div></div>
        <div>Interessant opció la que proposes!</div><div>També em pot anar bé algun decamètric de 2a mà a bon preu encara que sigui antic. <br></div><div><br></div><div>Respecte l'avaria de la Super Star, recordo que ni RX ni TX i l's-meeter em marcava una portadora fixa d'aprox. S7.</div><div><br></div><div>Gràcies Toni!<br></div><div><br></div>
        
        </div><div id="yahoo_quoted_8473645618" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                
                <div>
                    En sábado, 2 de junio de 2018 2:58:58 CEST, EA3ERT <ea3ert@qrp.cat> escribió:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div id="yiv1628018314"><div>
    <p>Hola Joan,</p>
    <p>Com alternativa econòmica tens el micro-bitx. [<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv1628018314moz-txt-link-abbreviated" target="_blank" href="http://www.hfsignals.com">www.hfsignals.com</a>]
      cobreix de 3 a 30MHz i està format per dos mòduls ja muntats.
      Només has d'afegir la caixa el cablejat (que també es ven ja
      preparat <a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv1628018314moz-txt-link-abbreviated" target="_blank" href="http://www.amateurradiokits.in">www.amateurradiokits.in</a>). El preu serà sobre els 100€</p>
    <p>Quins simptomes presenta el teu Superstar? <br clear="none">
    </p>
    <p>Ja diràs.</p>
    <p><br clear="none">
    </p>
    <p>Toni, EA3ERT<br clear="none">
    </p>
    <br clear="none">
    <div class="yiv1628018314moz-cite-prefix">El 02/06/18 a les 02:54, EA3ERT ha
      escrit:<br clear="none">
    </div>
    <blockquote type="cite">
      </blockquote></div><div><div class="yiv1628018314yqt8038348401" id="yiv1628018314yqt84595"><div class="yiv1628018314moz-forward-container">
        <table class="yiv1628018314moz-email-headers-table" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
              </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
              </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
              </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
              </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
              </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
              </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
              </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
              </td></tr></tbody></table>
        <br clear="none">
        <div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;">
          <div>Hola llista,</div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>Primer de tot agraïr els interessants comentaris +
            enllaços que ens fa arribar en Toni.</div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>Resulta que sòc un fan de la banda de 10m (SSB) i fins
            ara utilitzava un petit equip de CB (Super Star 360FM) que
            m'anava de maravella però se m'ha avariat i no localitzo el
            problema i per manca de temps i mandra (tot sigui dit) el
            tinc aparcat.</div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>Us volia demanar si coneixeu alguna alternativa econòmica
            al mercat actual. <br clear="none">
          </div>
          <div>Algun tipus d'equipet amb SSB encara que no passi dels 5W
            tipus Kit, SDR o si sabeu d'alguna cosa de 2a mà...</div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>73's de Joan EA3FRI<br clear="none">
          </div>
        </div>
      </div></div>
      <br clear="none">
      <fieldset class="yiv1628018314mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br clear="none">
      <pre>_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv1628018314moz-txt-link-abbreviated" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv1628018314moz-txt-link-freetext" target="_blank" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
    
    <br clear="none">
  </div></div><div class="yqt8038348401" id="yqt73552">_______________________________________________<br clear="none">Qrpcat mailing list<br clear="none"><a shape="rect" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a><br clear="none"><a shape="rect" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br clear="none"></div></div>
            </div>
        </div></div></body></html>