<html><head></head><body><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div></div>
        <div>Fa uns mesos vaig fer alguna comprovació per intentar reparar-la però la vaig aparcar perquè no localitzava l'avaria i perquè té parts de mal remenar al tenir els components tant concentrats en poc espai i la mandra ha fet la resta...<br></div><div>Disposo de freq. i oscil·loscop (i l'esquema).<br></div><div>Toni, m'has animat a ressucitar-la. Anava de fàbula. Quins bons moments m'ha fet passar!! (a part del tema nostàlgic). I tinc la cúbica morta d'avorriment...<br></div><div>Et dic quelcom un cop feta la comprovació que dius.</div><div><br></div><div>Gràcies!!<br></div><div><br></div>
        
        </div><div id="yahoo_quoted_8788729654" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                
                <div>
                    En miércoles, 6 de junio de 2018 21:31:42 CEST, EA3ERT <ea3ert@qrp.cat> escribió:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div id="yiv6945294238"><div>
    <p>Segons el pressupost hi ha moltes opcions. Equips de gamma alta
      de fa 25 anys es trobem molt be de preu i segueixen sent senyors
      equips. Però no valen per mòbil/portable per la seva mida.</p>
    <p>Sobre l'stalker. No hi ha ni rx ni tx en cap mode? Per tant ha de
      ser un problema comú a ambudes parts. O bé la FI o bé els
      oscil.ladors. Disposes d'un freqüencímetro o oscil.loscop? Si és
      així comprova si  hi ha senyal d'uns 17MHz a la sortida del VCO.</p>
    <p>A reveure.</p>
    <p><br clear="none">
    </p>
    <p>Toni, EA3ERT<br clear="none">
    </p>
    <p><br clear="none">
    </p>
    <br clear="none">
    <div class="yiv6945294238moz-cite-prefix">El 06/06/18 a les 12:09, Joan Tubau ha
      escrit:<br clear="none">
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div class="yiv6945294238yqt8254228999" id="yiv6945294238yqt96900"><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;">
        <div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;">
          <div>Interessant opció la que proposes!</div>
          <div>També em pot anar bé algun decamètric de 2a mà a bon preu
            encara que sigui antic. <br clear="none">
          </div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>Respecte l'avaria de la Super Star, recordo que ni RX ni
            TX i l's-meeter em marcava una portadora fixa d'aprox. S7.</div>
          <div><br clear="none">
          </div>
          <div>Gràcies Toni!<br clear="none">
          </div>
          <div><br clear="none">
          </div>
        </div>
        <div class="yiv6945294238yahoo_quoted" id="yiv6945294238yahoo_quoted_8473645618">
          <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
            <div> En sábado, 2 de junio de 2018 2:58:58 CEST, EA3ERT
              <a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-rfc2396E" ymailto="mailto:ea3ert@qrp.cat" target="_blank" href="mailto:ea3ert@qrp.cat"><ea3ert@qrp.cat></a> escribió: </div>
            <div><br clear="none">
            </div>
            <div><br clear="none">
            </div>
            <div>
              <div id="yiv6945294238">
                <div>
                  <p>Hola Joan,</p>
                  <p>Com alternativa econòmica tens el micro-bitx. [<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-abbreviated" target="_blank" href="http://www.hfsignals.com">www.hfsignals.com</a>]
                    cobreix de 3 a 30MHz i està format per dos mòduls ja
                    muntats. Només has d'afegir la caixa el cablejat
                    (que també es ven ja preparat <a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-abbreviated" target="_blank" href="http://www.amateurradiokits.in">www.amateurradiokits.in</a>).
                    El preu serà sobre els 100€</p>
                  <p>Quins simptomes presenta el teu Superstar? <br clear="none">
                  </p>
                  <p>Ja diràs.</p>
                  <p><br clear="none">
                  </p>
                  <p>Toni, EA3ERT<br clear="none">
                  </p>
                  <br clear="none">
                  <div class="yiv6945294238moz-cite-prefix">El 02/06/18
                    a les 02:54, EA3ERT ha escrit:<br clear="none">
                  </div>
                  <blockquote type="cite"> </blockquote>
                </div>
                <div>
                  <div class="yiv6945294238yqt8038348401" id="yiv6945294238yqt84595">
                    <div class="yiv6945294238moz-forward-container">
                      <table class="yiv6945294238moz-email-headers-table" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
                            </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
                            </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
                            </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
                            </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
                            </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
                            </td></tr><tr><th colspan="1" rowspan="1" valign="BASELINE" nowrap="" align="RIGHT"><br clear="none">
                            </th><td colspan="1" rowspan="1"><br clear="none">
                            </td></tr></tbody></table>
                      <br clear="none">
                      <div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;">
                        <div>Hola llista,</div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                        <div>Primer de tot agraïr els interessants
                          comentaris + enllaços que ens fa arribar en
                          Toni.</div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                        <div>Resulta que sòc un fan de la banda de 10m
                          (SSB) i fins ara utilitzava un petit equip de
                          CB (Super Star 360FM) que m'anava de maravella
                          però se m'ha avariat i no localitzo el
                          problema i per manca de temps i mandra (tot
                          sigui dit) el tinc aparcat.</div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                        <div>Us volia demanar si coneixeu alguna
                          alternativa econòmica al mercat actual. <br clear="none">
                        </div>
                        <div>Algun tipus d'equipet amb SSB encara que no
                          passi dels 5W tipus Kit, SDR o si sabeu
                          d'alguna cosa de 2a mà...</div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                        <div>73's de Joan EA3FRI<br clear="none">
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <br clear="none">
                  <fieldset class="yiv6945294238mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                  <br clear="none">
                  <pre>_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-abbreviated" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-freetext" target="_blank" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
                  <br clear="none">
                </div>
              </div>
              <div class="yiv6945294238yqt8038348401" id="yiv6945294238yqt73552">_______________________________________________<br clear="none">
                Qrpcat mailing list<br clear="none">
                <a rel="nofollow" shape="rect" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a><br clear="none">
                <a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br clear="none">
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></div>
      <br clear="none">
      <fieldset class="yiv6945294238mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br clear="none">
      <pre>_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-abbreviated" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" target="_blank" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a rel="nofollow" shape="rect" class="yiv6945294238moz-txt-link-freetext" target="_blank" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br clear="none">
  </div></div><div class="yqt8254228999" id="yqt89858">_______________________________________________<br clear="none">Qrpcat mailing list<br clear="none"><a shape="rect" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a><br clear="none"><a shape="rect" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br clear="none"></div></div>
            </div>
        </div></div></body></html>