<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-forward-container">
      <table class="moz-email-headers-table" cellspacing="0"
        cellpadding="0" border="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th valign="BASELINE" align="RIGHT" nowrap="nowrap"><br>
            </th>
            <td><br>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <p>Hola Joan,</p>
      <p>No recordava l'esquema. Així podrem parlar amb seguretat del
        mateix.</p>
      <p>1.- Si la freqüència del VCO és estable no sembla un problema
        d'ajust sinó de programació. Comprova que no hi hagi cap gota
        d'estany o pista tallada al divisor programable del 145106 (són
        9 bits si no recordo malament)</p>
      <p>2.- Si en AM/FM va bé el problema ha d'estar en el BFO o el
        modulador balancejat (que serveix de detector de producte en
        RX). TR30 és l'oscil.lador comprova si a C128 (la pota qu no va
        a massa, obviament) hi ha senyal de 10,695 en SSB/CW. Si no és
        així ja tenim el problema traçat. Sinó seguim...</p>
      <p>Fins ara.</p>
      <p><br>
      </p>
      <p>73's de Toni, EA3ERT<br>
      </p>
      <p><br>
      </p>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">El 11/06/18 a les 14:53, Joan Tubau
        ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:1677417371.5748029.1528721599959@mail.yahoo.com">
        <div style="font-family:verdana, helvetica,
          sans-serif;font-size:13px;">
          <div style="font-family:verdana, helvetica,
            sans-serif;font-size:13px;">
            <div>En SSB RX no es nota el batut del BFO.<br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
          </div>
          <div id="yahoo_quoted_9698230921" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial,
              sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
              <div> En lunes, 11 de junio de 2018 14:51:25 CEST, Joan
                Tubau <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:j_tubau@yahoo.es" moz-do-not-send="true"><j_tubau@yahoo.es></a>
                escribió: </div>
              <div><br>
              </div>
              <div><br>
              </div>
              <div>
                <div id="yiv5699432674">
                  <div>
                    <div style="font-family:verdana, helvetica,
                      sans-serif;font-size:13px;">
                      <div style="font-family:verdana, helvetica,
                        sans-serif;font-size:13px;">
                        <div>Crec que l'esquema que tinc és la mateixa
                          versió, doncs tot lliga, me'l vàres passar tu
                          Toni fa anys. El nº de xassís és PB-010B. El
                          PLL és el MC145106P (IC5).  F.I. : 10.695.</div>
                        <div> </div>
                        <div>Ja no recordava què feia exactament. <br
                            clear="none">
                        </div>
                        <div>Resulta que fa el que dius, fa portadora i
                          modula en AM/FM però a la freq. incorrecte
                          (28.280 enlloc de 27.185. En RX 'fregeix' però
                          es queda sempre a S1 sense antena (com si
                          sempre rebés una petita portadora). En SSB no
                          modula i en RX cap fressa (ni aquesta
                          portadora) ni amb volum a tope.<br
                            clear="none">
                        </div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                        <div><br clear="none">
                        </div>
                      </div>
                      <div class="yiv5699432674yahoo_quoted"
                        id="yiv5699432674yahoo_quoted_9015065230">
                        <div style="font-family:'Helvetica Neue',
                          Helvetica, Arial,
                          sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                          <div> En lunes, 11 de junio de 2018 14:02:59
                            CEST, <a class="moz-txt-link-rfc2396E"
                              href="mailto:ea3ert@qrp.cat"
                              moz-do-not-send="true"><ea3ert@qrp.cat></a>
                            escribió: </div>
                          <div><br clear="none">
                          </div>
                          <div><br clear="none">
                          </div>
                          <div class="yiv5699432674yqt4206063613"
                            id="yiv5699432674yqt19599">
                            <div>
                              <div dir="ltr">Hola Jona,<br clear="none">
                                <br clear="none">
                                Ves alerta amb les versions. No tots els
                                stalkers tenen el mateix <br
                                  clear="none">
                                circuit. Fixa't en la numeració del
                                circuit imprès. Quin PLL porta? <br
                                  clear="none">
                                Quina FI? Si pots penja una foto de la
                                placa en alta ressolució a veure <br
                                  clear="none">
                                que hi ha.<br clear="none">
                                <br clear="none">
                                <br clear="none">
                                A 2018-06-11 13:38, Joan Tubau escrigué:<br
                                  clear="none">
                                > Toni, a la sortida del VCO segons
                                l'esquema de la Cobra 148 GTL DX,<br
                                  clear="none">
                                > crec que és el mateix que la Super
                                Star (punt TP3, R84-L19 ) hi tinc<br
                                  clear="none">
                                > 17.600MHz (RX, Mid, Ch.19, AM) quan
                                segons el manual de servei hi<br
                                  clear="none">
                                > hauria de tenir 16.490MHz. S'ajusta
                                per L21 però aquesta bobina no<br
                                  clear="none">
                                > l'he tocat... i seria un desajust
                                molt gran.<br clear="none">
                                > <br clear="none">
                                > Potser el problema estaria per
                                aquí?<br clear="none">
                                > <br clear="none">
                                <br clear="none">
                                <br clear="none">
                                Resposta sí però no. Si el problema fos
                                aquest, el que passaria és que <br
                                  clear="none">
                                en lloc de rebre a 21.185
                                (16.490+10.695) rebries en 28.295 <br
                                  clear="none">
                                (17.600+10.695) però l'equip hauria de
                                funcionar igualment.<br clear="none">
                                <br clear="none">
                                Hi ha soroll blanc a l'àudio? En tots
                                els modes? No hi ha portadora ni <br
                                  clear="none">
                                en CW?<br clear="none">
                                <br clear="none">
                                Fins ara.<br clear="none">
                                <br clear="none">
                                73's de Toni, EA3ERT
                                <div class="yiv5699432674yqt4806372426"
                                  id="yiv5699432674yqtfd78898"><br
                                    clear="none">
                                  <br clear="none">
                                  <br clear="none">
                                  <br clear="none">
                                  <br clear="none">
_______________________________________________<br clear="none">
                                  Qrpcat mailing list<br clear="none">
                                  <a rel="nofollow" shape="rect"
                                    ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat"
                                    target="_blank"
                                    href="mailto:Qrpcat@qrp.cat"
                                    moz-do-not-send="true">Qrpcat@qrp.cat</a><br
                                    clear="none">
                                  <a rel="nofollow" shape="rect"
                                    target="_blank"
                                    href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat"
                                    moz-do-not-send="true">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br
                                    clear="none">
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!--'"--><br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
Qrpcat mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat" moz-do-not-send="true">Qrpcat@qrp.cat</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" moz-do-not-send="true">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a>
</pre>
      </blockquote>
      <br>
    </div>
  </body>
</html>