<html><head></head><body><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div style="font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:13px;"><div></div>
        <div>Fa anys que no vaig al MercaHam i per això volia saber la vostra opinió.</div><div>Gràcies Raúl pel comentari.</div><div><br></div><div>73's de Joan EA3FRI<br></div><div><br></div>
        
        </div><div id="yahoo_quoted_9212088055" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                
                <div>
                    En jueves, 14 de junio de 2018 10:10:21 CEST, Raul Martinez Puebla <rmartinez@ub.edu> escribió:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div id="yiv8171390705"><style>#yiv8171390705 #yiv8171390705 --
 
 _filtered #yiv8171390705 {panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
 _filtered #yiv8171390705 {font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 _filtered #yiv8171390705 {font-family:Verdana;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
#yiv8171390705  
#yiv8171390705 p.yiv8171390705MsoNormal, #yiv8171390705 li.yiv8171390705MsoNormal, #yiv8171390705 div.yiv8171390705MsoNormal
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv8171390705 a:link, #yiv8171390705 span.yiv8171390705MsoHyperlink
        {color:#0563C1;text-decoration:underline;}
#yiv8171390705 a:visited, #yiv8171390705 span.yiv8171390705MsoHyperlinkFollowed
        {color:#954F72;text-decoration:underline;}
#yiv8171390705 p.yiv8171390705msonormal0, #yiv8171390705 li.yiv8171390705msonormal0, #yiv8171390705 div.yiv8171390705msonormal0
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv8171390705 span.yiv8171390705EstiloCorreo18
        {font-family:sans-serif;color:#1F497D;}
#yiv8171390705 .yiv8171390705MsoChpDefault
        {font-size:10.0pt;}
 _filtered #yiv8171390705 {margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
#yiv8171390705 div.yiv8171390705WordSection1
        {}
#yiv8171390705 </style><div>
<div class="yiv8171390705WordSection1">
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">La meva aportació sobre el MercaHam 2018…</span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">  </span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">Aquest any ha estat fluix, molt fluix. Molt poques parades de professionals (diuen que es reserven per a la trobada de Madrid)
 i moltes parades buides al “mercadillo” de segona mà. En conseqüència, molts pocs equips i gairebé cap antena! Les parades que hi havia, tret de la del “xatarrero”, tenien quatre coses sense gaire interès. I els pocs equips que hi havien ens els vàrem firar
 nosaltres... Absències notables: “el portuguès”, que sempre porta un munt d’equips per vendre, i els de “Camión militar”, que sempre aporten color (caqui) al MercaHam.</span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">  </span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">No vaig estar gaire atent a les conferències, però em sembla que van fer-ne poques (anys abans, el soroll de la megafonia
 de les conferències se sentia a tot el pavelló i aquest cop no la vaig senti). La veritat és que no vaig mirar-me la llista de conferències, potser hi havia més de les que crec, però la impressió que em va donar és que no.</span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">  </span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">En resum, una mica decebedor, aquest darrer MercaHam. Així i tot, vaig sortir amb més equips que mai, però això té més a
 veure amb les ganes de comprar que amb la quantitat d’ofertes.</span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">  </span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">  </span></p> 
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;" lang="CA">EA3HLF Raúl</span></p> 
<div class="yiv8171390705yqt2787211839" id="yiv8171390705yqt62329"><div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;">De:</span></b><span style="font-size:11.0pt;"> Qrpcat <qrpcat-bounces@qrp.cat>
<b>En nombre de </b>Joan Tubau<br clear="none">
<b>Enviado el:</b> miércoles, 13 de junio de 2018 19:17<br clear="none">
<b>Para:</b> Llista QRP.CAT <qrpcat@qrp.cat><br clear="none">
<b>Asunto:</b> [qrpcat] Felicitats als Tonis! i 5 cèntims del merca Ham</span></p> 
</div>
</div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal">  </p> 
<div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Felicitats al Toni EA3ERT i a tots els que avui és el vostre Sant.</span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">  </span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Als que vàreu anar al Merca Ham què us va semblar? Si en voleu fer 5 cèntims...</span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">  </span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Salut i gràcies</span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">  </span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv8171390705MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;">Joan EA3FRI</span></p> 
</div>
</div></div>
</div>
<br clear="none">
<br clear="none">
<font size="1" face="Arial" color="#999999">Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s’adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final
 o no teniu l’encàrrec de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l’heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts
 que hi pugui haver.<br clear="none">
<br clear="none">
Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada
 de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.<br clear="none">
<br clear="none">
This email message and any attachments it carries may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the individual or organization to whom they are addressed. If you are not the intended recipient of this message or the person
 responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any part of it. If you have received the message by mistake, please inform the sender of this and eliminate the message and any attachments it carries
 from your account.</font>
<p></p>
</div></div><div class="yqt2787211839" id="yqt56721">_______________________________________________<br clear="none">Qrpcat mailing list<br clear="none"><a shape="rect" ymailto="mailto:Qrpcat@qrp.cat" href="mailto:Qrpcat@qrp.cat">Qrpcat@qrp.cat</a><br clear="none"><a shape="rect" href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat" target="_blank">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br clear="none"></div></div>
            </div>
        </div></div></body></html>