<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css" style="display:none;"> P {margin-top:0;margin-bottom:0;} </style>
</head>
<body dir="ltr">
<div style="font-family: 'Comic Sans MS', Chalkboard, cursive; font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 0);">
La versio 5 , son 5 bandas ?</div>
<div style="font-family: 'Comic Sans MS', Chalkboard, cursive; font-size: 16pt; color: rgb(0, 0, 0);">
<br>
</div>
<div id="signature">
<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:16pt; color:#000000; font-family:'Comic Sans MS',Fantasy,cursive">
PEDRO ( Peter )  ea3blo@hotmail.com </div>
<div>
<div id="appendonsend"></div>
<div style="font-family:'Comic Sans MS',Chalkboard,cursive; font-size:16pt; color:rgb(0,0,0)">
<br>
</div>
<hr tabindex="-1" style="display:inline-block; width:98%">
<div id="divRplyFwdMsg" dir="ltr"><font face="Calibri, sans-serif" color="#000000" style="font-size:11pt"><b>De:</b> Qrpcat <qrpcat-bounces@qrp.cat> en nombre de Toni via Qrpcat <qrpcat@qrp.cat><br>
<b>Enviado:</b> jueves, 7 de febrero de 2019 16:34<br>
<b>Para:</b> Llista QRP.CAT<br>
<b>Cc:</b> ea3ert@qrp.cat<br>
<b>Asunto:</b> Re: [qrpcat] uBITX versió 5</font>
<div> </div>
</div>
<div class="BodyFragment"><font size="2"><span style="font-size:11pt">
<div class="PlainText"><br>
<br>
Em corregeixo a jo mateix: ja s'està venent la versió 5 al mateix preu <br>
que l'anterior<br>
<br>
73's de Toni<br>
<br>
<br>
A 2019-02-06 14:32, Toni via Qrpcat escrigué:<br>
> Hola llista,<br>
> <br>
> Està a punt de sortir a la venda la versió 5 del uBITX de Ashar Farham<br>
> [<a href="http://hfsignals.com">http://hfsignals.com</a>].<br>
> <br>
> Igual que les versions anteriors és un semi-kit. Una placa de circuit<br>
> que conté un transceptor de banda correguda de 10 a 80m i una placa de<br>
> control i PLL. Només cal afegir-li alguns connectors i una caixa per a<br>
> tenir un transceptor complert.<br>
> <br>
> Aquesta versió canvia la freqüència de la segona FI, de 12MHz a<br>
> 11,059MHz per tal d'evitar l'aparició de senyals espuris. Canvia<br>
> l'amplificador d'àudio al venerable lm386 i modifica els filtres pi de<br>
> sortida per atenuar millor els harmònics en les bandes altes.<br>
> <br>
> No hi ha encara preu de sortida però hauria de mantenir-se entorn del<br>
> preu de les versions anteriors (129 US$)<br>
> <br>
> Seguiu atents a les vostres pantalles.<br>
> <br>
> 73's de Toni,EA3ERT<br>
> <br>
> _______________________________________________<br>
> Qrpcat mailing list<br>
> Qrpcat@qrp.cat<br>
> <a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
Qrpcat mailing list<br>
Qrpcat@qrp.cat<br>
<a href="http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat">http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat</a><br>
</div>
</span></font></div>
</div>
</div>
</body>
</html>