Circuit de prova per AGC

Aquest circuit prové del llibe "Experimental Methods in RF Design" de l'ARRL.

Consisteix en un temporitzador amb un NE555 i un interruptor de RF d'estat sòlid. Cal connectar-lo entre un generador calibrat de RF i l'entrada d'antena del receptor.
D'altra banda genera un senyal de sincronisme per a disparar un oscil.loscop connectat a la sortida d'àudo del receptor.)


Esquema de principi.


Esquema teòric.


Costat components de la placa de circuit imprès


Cara de les pistes

Pàgina anterior | Pàgina inicial