Bitx17

El Bitx és un de transceptor superheterodí per SSB dissenyat per Ashhar Farhan VU2ESE , del qual se n'han fet múltiples versions per diverses bandes.
S'ha fet molt popular degut al bon comportament del circuit i la facilitat de construcció. Utilitza només peces estàndard fàcilment aconseguibles (i barates).

Actualment poden trobar-se de forma comercial diversos kits basats ens aquest disseny:

 • Bitx20a-Bitx17a de QRP Kits
 • Bitx3a-Bitx3b-Bitx3c de Sunil Lakhani VU3SUA
 • Mkars80 de Radio Kits
 • Només les plaques de ciruit a Far Circuits,

  En concret he utilitzat el kit Bitx3B de VU3SUA per a fer la meva versió.
  Aquest kit vé amb els components per a construïr un RTX de 20m USB basat en una FI de 10MHz i un VFO analògic de 4MHz.
  En el cas actual he prescindit del VFO, utilitzant en el seu lloc el DDS de ZL1CVD ZL1CVD.
  Manual del kit .pdf (7MB)

  Podeu veure l'esquema de principi.

  Aquí teniu algunes fotos de la meva versió. Actualment està en fase de muntatge.

  Vista del frontal ja mecanitzat a falta de retolació.

  Vista de la placa principal (bitx20).
  S'han canviat els valors del filtre passabanda per a fer-lo ressonar a 18MHz.
  S'ha eliminat el VFO, ja que utlitzaré un DDS i en el seu lloc s'ha posat un filtre passabanda de 28MHz per tal d'eliminar les espúries del

  Vistes del DDS.

  Pàgina anterior | Pàgina inicial