Fivehead

Transceptor de 20m USB basat en el kit de Walford Electronics.

exterior fivehead

El transceptor té arquitectura superheterodina i està basat en una freqüència intermitja de 8MHz i un VFO de 6MHz.

esquema blocs fivehead

Esquema de blocs.

esquema receptor fivehead

Esquema elèctric del receptor.

esquema transmissor fivehead

Esquema elèctric del transmissor.

esquema transmissor fivehead

Pàgina anterior | Pàgina inicial