Font per l'Icom 740

Vaig comprar als EUA una font interna Icom PS740 pel meu IC740, però va resultar que era de 120V i a més funcionava intermitentment, amb la qual cosa, vaig canviar la tensió de funcionament a 220V i la vaig arreglar.

Esquema original de la font PS35. Aquesta font és exactament igual a la PS740 excepte que aquesta no té l'alimentació permanent.  El 740, com tots els equips de principis dels anys 80, necessita una tensió permanent en un connector auxiliar per mantenir les memòries en RAM.

 

Aquí teniu les modificacions que li he fet. En vermell hi ha IC1 que l'he suprimit (és un neon i una LDR en un tubet d'alumini.) En verd són els canvis que he fet: de tensió de xarxa i connectar a massa la unió de R9 i R11 per aconseguir encendre la font sense problemes d'arrencada intermitent.

Aquests canvis són conceptualment senzills però quan veus com és de compacta la font i consideres que qui ha tensió de xarxa involucrada, les coses canvien.

Avís: Abans de manipular la font deixeu transcòrrer com a mínim 5 minuts després d'haverla desconnectat de la xarxa. Els condensadors electrolítics treballen a 250V i mantenen força temps la seva càrrega. Us en podeu endur una picada considerable si els toqueu.

Per exterure la placa cal retirar tots els cargols! Sembla una obvietat però n'hi ha alguns de molt amagats. Cal, també, retirar els transistors i diodes de potència i del dissipador, o bé alternativament dessoldar-los de la placa.

El canvi de tensió requereix dues actuacions: canviar un pont soldat entre el transformador auxiliar i el filtre d'entrada i canviar un pont situat a sota del pont de diodes principal.

Com que tenia la font però no el ventilador que va instal.lat al 740, vaig decidir fer un muntatge extern que, a més a més, em premetrà utilitzar-la amb altres equips. Dins de la mateixa caixa he posat la PS740, un ventilador de pc, un alimentador conmutat de 12V, un voltímetre i un amperímetre.

Com que el ventilador funciona permanentment (alimentat des de la font auxiliar de les memòries) i fa soroll, he posat en sèrie una resistència de 50 Ohms 4W (de fet dues de 100 Oh, 2W en paral.lel) per baixar-li la velocitat. Al baixar la velocitat de gir, disminueix el soroll però també el flux d'aire, així que he posat un interruptor termostàtic de 45ºC cargolat (i amb silicòna tèrmica) al dissipador de calor dels transistors de la font que connecta directament el ventilador a l'alimentació quan la temperatura puja.

També he canviat la caixa en forma d'endoll de l'alimentador de 12V per una altra de plàstic rectangular. Per treure'l de la caixa original, la vaig tallar perimetralment amb un "dremel" i un disc abrasiu amb molt de compte de no fer malbé res.

Els instruments els vaig "heredar" en d'un lot d'equips de 27 per trastejar que vaig comprar per ebay fa uns anys. Estaven en una caixa de plàstic bastant precària situada entre una font comercial i l'equip. 

Vista interior

Frontal

 

Pàgina anterior | Pàgina inicial