Frqüèncimetre amb correcció de FI

És un kit de l'EA-QRP Club basat en el pic 16F84. La placa es va regalar en un dels butlletins de nadal.

Està preparat per a ser utilitzat com a dial digital en receptors o transceptors ja que pot programar-se la suma o resta de una quantitat fixa (que ha de coincidir amb al FI utilitzada en l'equip.)

Esquema.

Nota: encara que l'esquema indiqui un regulador 78L05, si feu servir un display amb il.luminació poseu-ne un de més gran capacitat de corrent (7805) ja que en cas contrari s'escalfa moltíssim.

Placa de circuit imprès (Disseny EC5ACA).

Costat dels components

Vista interior

Vista Frontal

En funcionament

Aquí podeu descarregar el codi font per programar el PIC

 Pàgina anterior | Pàgina inicial