Generador de RF a DDS

Està basat en el kit DDS de N3ZI

Primeres proves

Vista interior. Es pot veure clarament les plaques del DDS, l'amplificador i la font d'alimentació així com la caixa de blindatge de l'atenuador.

Frontal

 

Pàgina anterior | Pàgina inicial