Projectes: Millores al MFJ-9406

Millora del MFJ-9406

El transceptor MFJ-9406 és un superheterodí de conversió simple per la banda de 6m en USB.
Funciona francament bé però té alguns detalls que, en la meva opinió, necessiten millora començant per l'elecció de connectors no estàndars. A qui se li ha ocurregut emprar un jack de 1/4 de polçada per connectar auriculars? Fa dècades que no s'utilitzen. I el mateix pel connector DIN del micro. Per tant, el primer pas és canviar els connectors per uns d'actualitzats: 1/8 per auriculars i GX16 pel micro.
Dues coses que trobo a faltar són la possibilitat de posar portadora (només té USB) ni que sigui per poder llegir ROE i un dial digital. Totes dues coses són fàcils d'afegir.

Vegeu el nou connector de micro

Al panell posterior podeu apreciar el connector BNC situat on hi havia la sortida d'auriculars, la nova sortida d'auriculars (aillada del xassís ja que és balancejada) i l'interruptor de palanca per insertar portadora.

La plaqueta de l'etapa separadora està fixada al panell posterior.

Esquema de l'etapa separadora per a no carregar l'oscilador local i proporcionar senyal al freqüencímetre.

Vista de detall de la plaqueta separador. Està feta amb circuit imprès tallant les illetes amb un Dremel

Insertar portadora és tan fàcil com desbalancejar el modulador equilibrat. Per això connectem una resistència de 10K entre R56 i massa.

Pàgina anterior | Pàgina inicial