Generador de senyal per 144MHz

Aquest mini-muntatge és un petit generador de senyal per a fer proves de receptors i antenes.
Està basat en un mòdul oscil.lador de 36MHz, el qual genera un senyal quadrat molt ric en harmònics.
Amb un filtre format per tres circuits ressonants paral.lel seleccionem l'harmonic requerit (el 4t. 36*4=144) i atenuem els altres.

esquema generador senyal 2m

Esquema elèctric.
El circuit és molt senzill: un regulador de tensió per a obtenir 5V, un oscil.lador monolític de 36MHz (recuperat d'una targeta VGA d'un PC vell) i un filtre de tres cel.les sintonitzat a 144MHz.

placa circuit

Vista inferiror de la placa. És una placa de coure sense atacar reutilitzada.
Fixeu-vos que l'oscil.lador està fixat per sota de la placa.

generador senyal 2m vista superior

Vista superior. Es pot apreciar el regulador de tensió (5V) i els tres circuits sintonitzats formats per una bobina a l'aire i un trimmer.

generador senyal 2m exterior

Vista exterior un cop acabat.

espectre abans ajust

Espectre de sortida abans d'ajustar els trimmers.
El pic més alt és el senyal de 144MHz els altres són harmonics superiors.

espectre sortida

El mateix un cop ajustat. Fixeu-vos que el senyal espuri més gran està 30dB per sota de la sortida desitjana. No està malament per a un muntatge tan senzill

Pàgina anterior | Pàgina inicial