[qrpcat] MST-400 Finalment acabat!!!

RAUL MARTINEZ PUEBLA rmartinez a ub.edu
dic abr 29 13:26:30 CEST 2015


En principi, C12,C13,C14 i R9 són els únics camins que pot seguir el senyal, donat que el díode tanca el camí de retorn cap al receptor. Suposo que les impedàncies presents fan que el senyal que es deriva a massa sigui menyspreable, però en QRP qualsevol mW compta! :-)

Raúl EA3HLF

-----Mensaje original-----
De: Qrpcat [mailto:qrpcat-bounces a qrp.cat] En nombre de ea3ert a qrp.cat
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2015 12:26
Para: Llista QRP.CAT
Asunto: Re: [qrpcat] MST-400 Finalment acabat!!!

Hola llista


S'està citant RAUL MARTINEZ PUEBLA <rmartinez a ub.edu>:

>
> Una pregunta de profà: al filtre nou de recepció, per què no has posat
> un díode a la sortida per aïllar-ho en transmissió? Vull dir, després
> de C15. Sembla que el senyal pot tirar cap a X5-C14 si no hi poses un
> díode.
>
> Com ja he dir, és un dubte de profà, potser la resposta és òbvia, però
> no al meu nivell...
>

La pregunta és pertinent i, la veirtat, no hi he fet una anàlisi a fons.
El fitre de RX pel costat contrari no té cap terminació ja que el
diode no condueix en TX. Per tant en TX el senyal no té on anar i per
tant l'absorció de senyal és mínima. No ho he mesurat però a la
pràctica no es nota cap reducció de potència en TX.

73's de Toni, EA3ERT_______________________________________________
Qrpcat mailing list
Qrpcat a qrp.cat
http://qrp.cat/mailman/listinfo/qrpcat_qrp.cat


Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el material annex que pugui contenir. Gràcies per la vostra col·laboració.

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Gracias por su colaboración.

This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended recipient of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your collaboration.


Més informació sobre la llista de correu Qrpcat