[qrpcat] mides antena

ea3ert a qrp.cat ea3ert a qrp.cat
div jul 19 13:55:06 CEST 2013


Hola llista,
> 
> Generalment per antenes de coure o alumini
> (el 99,9% de totes) s'acostuma a agafar un coeficient del 0,95. Amb 
> això
> i una mica d'ajust és prou exacte.
> 
> Així la fórmula per calcular la longitud de l'antena quedaria :
> 300/freq. x 0,95 ?
> Trobo que si es té en compte o no aquest factor, el resultat varia 
> força.

Exactament un 5%!
Òbviament sobre la longitud d'ona cal aplicar la formula de l'antena.

> 
> Com has determinat on queda centrada?
> 
> Doncs a falta d'analitzador, he mirat a quina freqüència del marge té
> el mínim d'estacionàries,

Tot i generalment coincideix, el medidor d'estàcionàries no reflexa la 
ressonància de l'antena sinó el punt d'impedància = 50 Ohm.
Per exemple: un dipol situat al buit té una impedància característica 
de uns 75 Ohm, per tant a ressonància té una ROE de 1,5 (75/50), si a 
això li afegim un bàlun de banda estreta pot ser (o no) que el punt de 
mínima ROE no coincideixi exactament amb la freqüència de ressonància de 
l'antena sinò aquell en que la combinació de la impeància de l'antena i 
la transformació del balun sigui mínima.

em quedava a 28.100, malgrat que els càlculs
> eren per 28.500. També he comprovat que a més alçada, més em puja el
> centre de banda. Aquest 1,5% de reducció de mides, lliga amb les mides
> per a una antena centrada a 28.900 segons la calculadora de la web de
> l'EA1DDO [1], calculades per a cable de coure de 2mm com el que he fet
> servir. Ara faltarà comprovar-ho a la pràctica.

L'alçada de l'antena té una gran influència en la seva ressonància i/o 
impedància característica. Generalment els càlculs senzills són suposant 
les antenes al buit. Els programes de simulació més complexos com el 
MANA-GAL et permeten situar l'antena a una alçada definida i triar les 
característiques del terra. Els resultats són força diferents.

També l'estructura de suport té influència en el comportament de 
l'antena. Per exemple és ben conegut que en funció de que els elements 
d'una yagi estiguin connectats electricament al boom fà que calgui 
escurçar-los respecte a la mateixa antena amb elements aillats.

> Té un marge molt estret, per baix fins a un màxim de 2 de ROE i per
> dalt fins al mateix valor, l'ampla és d'uns 800 KHz. Malgrat això,
> tinc entès que això no és mal símptoma, que afavoreix el rendiment.

Depèn de la causa. Si és un alt Q de l'antena pot ser bó (és més 
eficient). Si és un alt Q de l'adaptador potser no tant.
Sempre hi ha un balanç entre ample de banda i rendiment. Depèn de per a 
que utilitzis l'antena (CW, SSB, FM) pot ser necessari posar algun 
sistema per variar-la.  No tinc experiència en cúbiques però una yagi 
normal en 10m hauria de cobrir tota la banda per sota de 2 
d'estacionàries.

>> Entenc que el balun és un tema apart i no he variat les mides que 
>> acabo
>> de dir.
> 
> Depèn com hagis mesurat l'antena pot ser un tema a part o no. Si l'has
> mesurada en terminals de l'antena OK però si l'has mesurada al final 
> del
> coaxial no.
> 
> Tan la mesura del balun com la de l'antena l'he fet al final del 
> coaxial.
> 
Per tant no és un tema a part. Quan mesures l'antena realment estàs 
mesurant el conjunt antena+balun.

> Respecte l'allargada del coaxial, entenc que millor si no s'ha de
> tenir en compte (vol dir que antena, balun i TX són propers a 50
> ohms), que variant el coaxial no variem l'impedança, que l'únic que
> fem és engañar al medidor de ROE. O sigui, que si variant la mida del
> coaxial també ens varia la ROE, mala senyal.
> 
> Sería això ?

Exactament!

Que afegint o treient cable varii la ROE no és mai in bon simptoma.

73's de Toni

Més informació sobre la llista de correu Qrpcat