[qrpcat] Radials. Era--> Relat de l'activitat QRP al QTH d'estiu

RAUL MARTINEZ PUEBLA rmartinez a ub.edu
dij ago 27 12:03:10 CEST 2015


>Per tant, quan els radials no són horitzontals ó no són simètrics en l'eix del radiador, el que tenim NO és una antena Marconi (vertical amb pla de
 >terra) sinó un dipol de braços assimètrics. Per això és important en la majoria d'antenes verticals utilitzar un xoc-balun per evitar la radiació del
 >coaxial que es comporta com una part del braç passiu del dipol. Això pot ser que sigui l'origen dels teus problemes amb la ROE.

Suposo que sí. De fet, quan tenia el coaxial tirat pel terra de qualsevol forma, li costava ajustar a 40m però no tenia cap problema a 20m (a 15m sí, però ja m'ho esperava perquè l'antena fa mitja ona en 15m). En canvi, amb el coaxial correctament enrotllat a prop del connector, ajustava sense problemes a 40m i deixava d'ajustar a 15 i a 20. De manera que sí, amb un choke funciona millor.

Com que la capseta té espai de sobres, potser que em plantegi afegir-hi el balun a dins. També podria aprofitar per canviar el UNUN 9:1 per altre amb preses 4:1, 9:1 i 16:1, a veure si amb la 16:1 funciona millor quan la impedància és alta (en 15 i 20 havia de posar l'acoblador en Hi-Z per poder acoblar l'antena).

I sobre tot, a veure si ho tinc llest pel 19 de setembre, que a Montesquiu falta gent!


Raúl EA3HLF
Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada de rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el material annex que pugui contenir. Gràcies per la vostra col·laboració.

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Gracias por su colaboración.

This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended recipient of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your collaboration.


Més informació sobre la llista de correu Qrpcat